Predstavitveni center

V predstavitvenem delu tehnološkega centra svojim kupcem in distributerjem nudimo oglede našega razvojno-proizvodnega programa.

Predstavitveni center tako služi za predstavitve naših tipičnih oz. standardnih proizvodov s področja varjenja v obliki stalne razstave in za funkcionalno predstavitev uporabnosti vseh naših proizvodov. S pomočjo opreme v tehnološkem centru svojim kupcem in distributerjem prezentiramo praktično uporabo celotne palete naših proizvodov za različne tehnologije s področja varjenja in termičnega rezanja kovin.

Posamezna delovna mesta so opremljena z vso potrebno opremo in urejena po vseh veljavnih predpisih za zaščito okolja in varnosti pri delu:

1. Odprti prostor z demonstracijsko varilno mizo za prikaz različnih postopkov varjenja:

a) varilna miza s premično zaščito proti sevanju (pnevmatski dvig/spust);
b) gibljiva cevna roka za lokalno odsesovanje pri varjenju;
c) inverterske varilne naprave serije WB za MIG, MAG, impulzni MIG in “Low Spatter” tehnologije varjenja;
d) inverterske varilne naprave serije VARTIG za DC/TIG AC/TIG postopke varjenja;
e) klasične varilne naprave serije VARMIG za MIG in MAG postopke varjenja.

2. Varilne kabine za izvajanje praktičnega varjenja in šolanj (skupaj je 5 varilnih kabin):

Varilne kabine so na treh staneh ograjene s fiksno steno, s prednje strani pa z zaščitno zaveso proti sevanju.

Kabine so opremljene z ustreznimi varilnimi mizami in odsesovanjem dimov pri varjenju. V njih se nahajajo različne varilne naprave za MMA, MIG/MAG in za TIG varjenje.

3. Naprava za avtomatsko vzdolžno varjenje (v kabini VK-1):

Naprava za avtomatsko vzdolžno varjenje tankih pločevin z mikroprocesorskim upravljanjem in krmilje z barvnim LCD display-em.

 Možnosti uporabe:
- za varjenje po postopkih TIG, impulzni TIG in plazma;
- za varjenje konstrukcijskih jekel, močno legiranih CrNi jekel.

4. Robotska celica VRC-2 z dvema delovnima mestoma:

a) robot serije FD-V20 (nosilnost 20 kg);
b) gibljiva cevna roka za lokalno odsesovanje pri varjenju (2 kom);
c) vrtljivi pozicioner tipa P1000K ROBO (nosilnost 1000 kg);
d) vrtljivo/nagibno “L” pozicioner tipa P1000 LVN ROBO (nosilnost 1000 kg);
e) varilna naprava WB-P500L (2 kom) za MIG, MAG, impulzni MIG in “LowSpater” tehnologije varjenja;
f) dotikalni sensor TOUCH SENZOR FD;
g) laserski iskalni sensor QD;
h) oprema z možnostjo za TWIN postopek varjenja (varjenje z dvojno žico).

5. Robotska celica VRC-4 z enim delovnim mestom:

a) robot serije FD-V6L (nosilnost 6 kg);
b) gibljiva cevna roka za lokalno odsesovanje pri varjenju;
c) horizontalno zasučni pozicioner HZP 300 (nosilnost 300 kg);
d) varilna naprava WB-P400 za MIG, MAG in impulzni MIG postopke varjenja;
e) varilna naprava DW 300 AC/MIG za AC/MIG postopek varjenja;
f) varilna naprava VARTIG 3500AC/DC za DC TIG, AC TIG in impulzni TIG postopke varjenja;
g) dotikalni sensor TOUCH SENZOR FD;
h) oprema z možnostjo za Synhro MIG postopek varjenja.

6. Robotska celica VRC-3 za uporovno točkovno varjenje:

a) robot serije FD-210 (nosilnost 210 kg);
b) nagibno/vrtljivi pozicioner tipa P500 NV ROBO (nosilnost 500 kg) z vpenjali za varjenec;
c) varilna oprema za točkovno varjenje tipa CS*SW560-PDP komplet z avrilnimi kleščami in hladilnim agregatom ARO .
 

Možnosti uporabe:
- za elektrouporovno točkovno varjenje dekapiranih in galvaniziranih pločevin iz konstrukcijskih jekel, močno legiranih CrNi jekel;
- debelina pločevine max. 5 + 5 mm.

7. Robotska celica VRC-6 za termično rezanje kovin:

Možnosti uporabe:
- za 3D plamensko rezanje konstrukcijskih jekel;
- za 3D plazemsko rezanje konstrukcijskih jekel, močno legiranih CrNi jekel, aluminija in zlitin.

a) robot serije FD-V20 (nosilnost 20 kg);
b) miza za pločevino z spodnjim odsesom in napa za zgornje odsesovanje;
c) dotikalni sensor TOUCH SENZOR FD;
d) laserski iskalni sensor QD;
e) oprema za plamensko rezanje (gorljivi plin propan).
f) možnost dogradnje opreme za rezanje s plazmo.

8. Koordinatni CNC rezalnik VARCUT za termično rezanje kovin:

- 1 kom glava za plamensko rezanje;
- 1 kom glava za 3D plazemsko rezanje/obrezovanje;
- plazemska oprema HPR 260XD;
- plazemska oprema;
- miza za pločevino s segmentnim odsesovanjem tipa VAR-ECO.

Možnosti uporabe:
- za 3D plazemsko rezanje konstr. jekel, močno legiranih CrNi jekel, aluminija in zlitin;
- za 2D plamensko rezanje pločevin iz konstrukcijskih jekel.
 

Center nudi uporabo opreme ter izobraževanja in usposabljanja na primerljivih sistemih, kot je to v sodobnem gospodarstvu. S sodobnim znanjem in ustrezno usposobljenim poklicnim kadrom na vseh nivojih bomo lahko proizvajali izdelke in storitve z večjo dodano vrednostjo.
Verjamemo, da bomo z novim tehnološkim centrom in novo tehnološko opremo ter znanjem, ki ga nudijo naši strokovnjaki, tudi mi pripomogli k razvoju te veje industrije.