Prejem sofinanciranja za nakup tehnološke opreme

Javni razpis Evropske unije – NextGenerationEU- Ukrep: NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Podjetje DAIHEN VARSTROJ, Varjenje in rezanje ter robotizacija d.d. je na javnem razpisu Evropske unije - NextGenerationEU uspešno pridobilo sofinanciranje za nakup tehnološke opreme za avtomatizacijo produktnih centrov in dekarbonizacijo poslovanja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.
 
Cilj izvajanja Mehanizma je spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije, izboljšanje odpornosti držav članic, njihove pripravljenosti na krize, sposobnosti prilagajanja in njihovih razvojnih možnosti. Z mehanizmom se zagotavlja finančna podpora EU za doseganje mejnikov in ciljev z namenom izvedbe reform in naložb, kakor so določeni v Načrtu za okrevanje in odpornost Republike Slovenije.
 
Namen investicije so bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oz. razogljičenja in digitalizacije poslovanja.
 
Z izvedbo projekta bomo ohranili število zaposlenih, povišali dodano vrednost na zaposlenega ob povišani snovni in energetski učinkovitosti ter pozitivno vplivali na okolje.
 
Finančna sredstva za izvedbo naložbe zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU.
 
TRAJANJE PROGRAMA: 19.05.2022 -18.05.2025
CELOTNI PRORAČUN:  1.381.672,00 €
EU-FINANCIRANJE: 386.185,82 €
 

PDF DOKUMENT: Javni razpis Evropske unije – NextGenerationEU - Ukrep: NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST – Daihen Varstroj