Prejem sofinanciranja za nakup tehnološke opreme

Podjetje DAIHEN VARSTROJ, Varjenje in rezanje ter robotizacija d.d. je na javnem razpisu Evropske unije - NextGenerationEU uspešno pridobilo sofinanciranje za nakup tehnološke opreme za avtomatizacijo produktnih centrov in dekarbonizacijo poslovanja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Cilj izvajanja Mehanizma je spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije, izboljšanje odpornosti držav članic, njihove pripravljenosti na krize, sposobnosti prilagajanja in njihovih razvojnih možnosti. Z mehanizmom se zagotavlja finančna podpora EU za doseganje mejnikov in ciljev z namenom izvedbe reform in naložb, kakor so določeni v Načrtu za okrevanje in odpornost Republike Slovenije.

Namen investicije so bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oz. razogljičenja in digitalizacije poslovanja.

Skupna vrednost investicije: 1.381.672,00 EUR.
Višina subvencije iz Mehanizma: 386.185,82 EUR.
Projekt traja od 19.05.2022 in se zaključi 18.05.2025.

Z izvedbo projekta bomo ohranili število zaposlenih, povišali dodano vrednost na zaposlenega ob povišani snovni in energetski učinkovitosti ter pozitivno vplivali na okolje.

Obvestilo

SPIRIT objava za ukrep: Delovanje in upravljanje RRI sistema