Avtomatizacija varjenja

Široki asortiman proizvodov in vedno večja konkurenčnost na trgu zahtevata uvajanje fleksibilne proizvodnje, ki naj omogoči povečanje produktivnosti, znižanje stroškov in visok nivo kvalitete. Ponujata se dve rešitvi: avtomatizacija ali robotizacija varjenja. Od različnih dejavnikov, kot je npr. maloserijska ali velikoserijska proizvodnja, pa je odvisno za katero od teh dveh možnosti se bomo odločili.